Averroes - ابن رشد

English | Arabic

دائرة محاسبة الطلاب - براءة الذمة المالية: Revision

Last updated by Lames Alabdeh

ما هي الخطوات اللازمة للحصول على مصدقة التخرج؟

1- تقـديـم طلـب براءة ذمة ماليـة لدى قسـم براءات الـذمة أو في أحـد المراكـز المعتمـدة لـدى الجامعــة.
2- تســليم صـورة مصدقـة عـن المؤهـل العلـمي الـذي تـم قبـول الطالـب على أســاسه وصـورة عن الهويـة الشــخصية.
3- إحضاركافة الإيصالات المالية التي قام الطالب بتسديدها في الجامعة إن كانت موجودة لدى الطالب.
4- للطلاب الـذيـن لديهـم حسـم نقابـة المعلميـن إحضار بـراءة ذمة من نقابة المعلميـن شـاملة لمدة دراسة الطالـب ( براءة ذمة ) تبيـن فيها مـدة انتسـاب الـوالـد أو الـوالـدة إلى النقابـة خـلال مـدة دراسـة الطالـب.
5- دفـع رسـم التخـرج المقطـوع في حسـاب كل طالب عنـد التخـرج (5000) ليـرة للطلاب السـوريين أو (100) يـورو للطلاب الغيـر سـوريين المقيمين أو السـوريين خارج سـوريا.
6- انتظار رسـالة تصل عـبر البريـد الالكتروني من الجامعـة يظهـر كامل الدفعـات المسـتحقة علىالطالب (مبالـغ ناقصة في حال وجـودها).
7- المدة الزمنية للانتهاء من براءة الذمة هي شهر كامل من تاريخ تقـديم الطلب واستكمال الأوراق .
8- لايمكـن للطالـب المطالبـة بها قبـل مـرور هـذه المـدة.

 

History